บริษัท ม๊อดดิ้ง เวิลด์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

Moding World Technology Co.,Ltd.

หน้าแรก » สมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครตัวแทนจำหน่าย

แชร์หน้านี้ Line

ระเบียบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งให้บริษัทฯ (พร้อมเอกสารตามที่ระบุ)
 • หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะทำการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมออกใบรับรองตัวแทนจำหน่ายให้
 • หลังจากที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งรายละเอียดสินค้าและราคา พร้อมโปรโมชั่นให้แก่ตัวแทน
 • สิทธิพิเศษสำหรับตัวแทน สามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้ในราคา Dealer Prices

เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

 • ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภ.พ.20 หรือ 01
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
 • แผนที่บริษัท / ที่ส่งสินค้า
 • ภาพถ่ายร้านค้า / สถานประกอบการ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-354253, 086-7477117, 090-6569993 Fax. 074-354253

ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย

Facebook